Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 9. 2018

Datum objave: 13. 8. 2018
Rok za prijavo: 2. 9. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/159 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1722 142/159) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
Cena navedene nepremičnine je 2.200,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke