Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 9. 2018

Datum objave: 10. 9. 2018
Rok za prijavo: 30. 9. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/198 v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1722 361/198) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
Cena navedene nepremičnine je 100,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke