Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2018

Datum objave: 12. 9. 2018
Rok za prijavo: 3. 10. 2018

Prodaja: shramba v izmeri 10,1 m2 z ID oznako 1728-308-65 v k.o. 1728 – Ljubljana-mesto na naslovu Breg 22 v Ljubljani. Nepremičnina se prodaja v skladu s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18). Za shrambo v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Cena nepremičnine je 5.050,00 EUR (navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec).

Razpisne datoteke