Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2018

Datum objave: 12. 9. 2018
Rok za prijavo: 3. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 327/5 (ID znak: parcela 1756 327/5) v izmeri 97 m2 k.o. 1756 Črnuče.
Cena navedene nepremičnine je 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke