Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 11. 2011

Datum objave: 9. 11. 2011
Rok za prijavo: 24. 11. 2011

pogodbe za zemljišče, parc. št. 1208/1 pašnik v izmeri 110 m², k.o. Šentvid nad Ljubljano, v območju urejanja ŠE -Šentvid.

Razpisne datoteke