Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2018

Datum objave: 13. 9. 2018
Rok za prijavo: 3. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 523/16 v izmeri 5 m2 (ID znak: parcela 1753 523/16) k.o. 1753 Vižmarje.

Cena navedene nepremičnine je 400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke