Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 10. 2018

Datum objave: 19. 9. 2018
Rok za prijavo: 9. 10. 2018

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 127/5 k.o. 1740 Spodnja Šiška v izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1740 127/5) in parc. št. 129/4 k.o. 1740 Spodnja Šiška v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1740 129/4).

Cena navedenih nepremičnin je 8.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke