Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 10. 2018

Datum objave: 19. 9. 2018
Rok za prijavo: 19. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 418/52 v izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1771 418/52) k.o. 1771 Zadobrova.

Cena navedene nepremičnine je 2.880,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke