Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 10. 2018

Datum objave: 19. 9. 2018
Rok za prijavo: 19. 10. 2018

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1534/7 v izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1738 1534/7) k.o. 1738 Dravlje
- zemljišče parc. št. 1533/15 v izmeri 49 m2 (ID znak: parcela 1738 1533/15) k.o. 1738 Dravlje

Cena navedenih nepremičnin je 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke