Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 10. 2018

Datum objave: 24. 9. 2018
Rok za prijavo: 14. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1695/26 v izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1722 1695/26) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke