Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 10. 2018

Datum objave: 26. 9. 2018
Rok za prijavo: 16. 10. 2018

Prodaja: Poslovni prostor v izmeri 14 m2 z ID oznako 1730-2266-18 v k.o. 1730 – Moste na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani. 

Cena nepremičnine je 9.900,00 EUR (z besedo: devet tisoč devetsto evrov 00/100). 

Razpisne datoteke