Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 10. 2018

Datum objave: 27. 9. 2018
Rok za prijavo: 17. 10. 2018

Oddaje v najem :
- zemljišče parc. št. 61/4 v izmeri 670 m2 (ID znak: parcela 1738 61/4) k.o. 1738 Dravlje
- zemljišče parc. št. 64/6 v izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1738 64/6) k.o. 1738 Dravlje

Zemljišči se oddata v najem za določen čas pol leta za namen skladiščenja.

Razpisne datoteke