Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 10. 2018

Datum objave: 28. 9. 2018
Rok za prijavo: 18. 10. 2018

Prodaja nepremičnine:pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2220/2 (ID znak: parcela 1739 2220/2) v izmeri 37 m2 k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Cena navedene nepremičnine je 6.660,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke