Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 10. 2018

Datum objave: 2. 10. 2018
Rok za prijavo: 22. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2467/4 v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1770 2467/4) k.o. 1770 Kašelj.

Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke