Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 10. 2018

Datum objave: 4. 10. 2018
Rok za prijavo: 24. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 83/171 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1722 83/171) k.o. 1722-Trnovsko predmestje

Cena navedene nepremičnine je 5.100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke