Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 10. 2018

Datum objave: 4. 10. 2018
Rok za prijavo: 24. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 238/20 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1753 238/20) k.o. 1753-Vižmarje

Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke