Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2018

Datum objave: 9. 10. 2018
Rok za prijavo: 29. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1867/38 v izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1723 1867/38) k.o. 1723-Vič

Cena navedene nepremičnine je 2.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke