Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2018

Datum objave: 9. 10. 2018
Rok za prijavo: 29. 10. 2018

Oddaja v najem :

  • zemljišče parc. št. 1902/17 v izmeri 78 m2 (ID znak: parcela 1739 1902/17) k.o. 1739 Zgornja Šiška
  • zemljišče parc. št. 1902/18 v izmeri 234 m2 (ID znak: parcela 1739 1902/18) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Razpisne datoteke