Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2018

Datum objave: 15. 10. 2018
Rok za prijavo: 4. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 83/145 v izmeri 91 m2 (ID znak: parcela 1722 83/145) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena navedene nepremičnine je 13.650,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke