Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 11. 2018

Datum objave: 16. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1130/7 v izmeri 117 m2 (ID znak: parcela 1739 1130/7) k.o. Zgornja Šiška

Cena navedene nepremičnine je 14.040,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke