Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 11. 2018

Datum objave: 16. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1532/21 v izmeri 61 m2 (ID znak: parcela 1772 1532/21) k.o. 1772 Slape.

Cena navedene nepremičnine je 7.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke