Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 11. 2018

Datum objave: 16. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 11. 2018

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1167/1 v izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 1772 1167/1) in parc. št. 1532/19 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1772 1532/19) k.o. 1772 Slape.

Cena navedenih nepremičnin je 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke