Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 11. 2018

Datum objave: 16. 10. 2018
Rok za prijavo: 5. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1044/10 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1753 1044/10) k.o. Vižmarje

Cena navedene nepremičnine je 3.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke