Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 11. 2011

Datum objave: 11. 11. 2011
Rok za prijavo: 26. 11. 2011

za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 931, 942/1, 942/7, 944/2, 946/2, vse k.o. Stožice in parc. št. 1076, k.o. Brinje, za potrebe izgradnje vročevodnega omrežja in toplotne postaje za objekte na Zupanovi in Štembalovi ulici.

Razpisne datoteke