Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 11. 2018

Datum objave: 18. 10. 2018
Rok za prijavo: 7. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1039/2 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1754 1039/2) k.o. Šentvid nad Ljubljano

Cena navedene nepremičnine je 3.040,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke