Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 11. 2018

Datum objave: 18. 10. 2018
Rok za prijavo: 7. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1539/17 k.o. 1752 Stanežiče v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1752 1539/17).

Cena navedene nepremičnine je 2.040,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke