Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 11. 2018

Datum objave: 26. 10. 2018
Rok za prijavo: 15. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 440/15 v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1771 440/15) k.o. Zadobrova

Cena navedene nepremičnine je 1.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke