Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 11. 2018

Datum objave: 29. 10. 2018
Rok za prijavo: 18. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/5 v izmeri 39 m2 (ID znak: parcela 1739 957/5) k.o. Zgornja Šiška

Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke