Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 11. 2018

Datum objave: 5. 11. 2018
Rok za prijavo: 25. 11. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 203/6 v izmeri 121 m2 (ID znak: parcela 1754 203/6) k.o. 1754-Šentvid nad Ljubljano

Cena navedene nepremičnine je 9.680,00 EUR brez 22% DDV

Razpisne datoteke