Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 11. 2018

Datum objave: 5. 11. 2018
Rok za prijavo: 25. 11. 2018

Prodaja: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1532/17, v izmeri m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 1532/17. Pri navedeni nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

Cena nepremičnine, ki je predmet prodaje je 960,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke