Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 12. 2018

Datum objave: 14. 11. 2018
Rok za prijavo: 4. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: nepozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 250/1256 v izmeri 73 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 250/1256). Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov T-2 d. o. o. in Telekoma Slovenije.

Cena navedene nepremičnine je 10.950,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke