Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 12. 2018

Datum objave: 14. 11. 2018
Rok za prijavo: 4. 12. 2018

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 264/3 v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1738 264/3) in parc. št. 297/17 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1738 297/17), obe k.o. 1738 - Dravlje

Cena navedenih nepremičnin je 6.180,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke