Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 12. 2018

Datum objave: 14. 11. 2018
Rok za prijavo: 4. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 197/46 v izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1695 197/46) k.o. 1695-Karlovško predmestje

Cena navedene nepremičnine je 16.896,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke