Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 12. 2018

Datum objave: 14. 11. 2018
Rok za prijavo: 4. 12. 2018

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1879/7 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1739 1879/7) k.o. 1739-Zgornja Šiška
- zemljišče parc. št. 1879/8 v izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1739 1879/8) k.o. 1739-Zgornja Šiška.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 2.880,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke