Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 12. 2018

Datum objave: 20. 11. 2018
Rok za prijavo: 10. 12. 2018

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1651/7 v izmeri 51m2, k. o. 2636 - Bežigrad (ID znak: parcela 2636 1651/7).

Cena navedene nepremičnine je 7.650,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke