Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 11. 2011

Datum objave: 15. 11. 2011
Rok za prijavo: 30. 11. 2011

za zemljišče, 780/47-0, njiva v izmeri 41,00 m2, parc. št. 780/49-0 njiva v izmeri 25 m2 in parc. št. 797/3-0 dvorišče v izmeri 4 m2 vse k.o. 2681 Brinje II, v območju urejanja SScv – pretežno večstanovanjske površine.

Razpisne datoteke