Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 12. 2018

Datum objave: 20. 11. 2018
Rok za prijavo: 10. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1484 v izmeri 44m2 (ID znak: parcela 1730 1484) k.o. 1730-Moste

Cena navedene nepremičnine je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke