Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 12. 2018

Datum objave: 20. 11. 2018
Rok za prijavo: 10. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 550/37 v izmeri 19m2 (ID znak: parcela 1756 550/37) k.o. 1756-Črnuče

Cena navedene nepremičnine je 1.900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke