Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 12. 2018

Datum objave: 27. 11. 2018
Rok za prijavo: 17. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: parc. št. 250/1279, v izmeri 22 m2, k. o. Trnovsko predmestje, ID znak: 1722 250/1279.

Cena nepremičnine je 3.300,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke