Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 12. 2011

Datum objave: 17. 11. 2011
Rok za prijavo: 2. 12. 2011

za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1819/3, k.o. Ig, za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora plinovodnega omrežja.

Razpisne datoteke