Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 12. 2018

Datum objave: 5. 12. 2018
Rok za prijavo: 25. 12. 2018

za prodajo nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1545/38, v izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/38) k.o. 1752-Stanežiče,
- zemljišče parc. št 1545/37,  v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/37) k.o. 1752-Stanežiče,
- zemljišče parc. št 1543/60, v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/60) k.o. 1752-Stanežiče.
- zemljišče parc. št 1543/61 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/61) k.o. 1752-Stanežiče.

Cena vseh navedenih nepremičnin skupaj je 1.620,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke