Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2018

Datum objave: 11. 12. 2018
Rok za prijavo: 31. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 63/8 v izmeri 121m2 (ID znak: parcela 1738 63/8) k.o. 1738-DRAVLJE

Cena navedene nepremičnine je 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke