Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 1. 2019

Datum objave: 11. 12. 2018
Rok za prijavo: 1. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 151/1 v izmeri 55m2 (ID znak: parcela 1753 151/1) k.o. 1753-Vižmarje; zemljišče parc. št. 147/18 v izmeri 11 m2 (ID znak: parcela 1753 147/18) k.o. 1753-Vižmarje

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 6.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke