Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 1. 2019

Datum objave: 11. 12. 2018
Rok za prijavo: 1. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1536/45 v izmeri 60m2 (ID znak: parcela 1738 1536/45) k.o. 1738-Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 6.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke