Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2018

Datum objave: 11. 12. 2018
Rok za prijavo: 31. 12. 2018
Rok za prijavo: 1. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1497/60 v izmeri 165 m2 (ID znak: parcela 1771 1497/60) k.o. 1771-Zadobrova

Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke