Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 1. 2019

Datum objave: 11. 12. 2018
Rok za prijavo: 1. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 512/52 v izmeri 64 m2, k. o. 1756 – Črnuče, (ID znak: parcela 1756 512/52).

Cena navedene nepremičnine je 7.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke