Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 1. 2019

Datum objave: 11. 12. 2018
Rok za prijavo: 1. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 474/79 v izmeri 83 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 474/79).

Cena navedene nepremičnine je 16.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke