Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodajo nepremičnin:
- parc. št. 307/4 v izmeri 50 m2, ID znak: parcela 1732 307/4 in
- parc.št. 305/24 v izmeri 47 m2, ID znak: parcela 1732 305/24, obe k. o. Štepanja vas

Cena obeh nepremičnine je 11.640,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec

Razpisne datoteke