Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 13. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1066/2 v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1738 1066/2) k.o. 1738-Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke