Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 1. 2019

Datum objave: 13. 12. 2018
Rok za prijavo: 2. 1. 2019

Prodaja nepremičnin:
parc. št. 846 v izmeri 696 m2, k.o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 846)
parc. št. 847/2 v izmeri 175 m2, k.o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 847/2)

Cena naveden nepremičnin je 73.164,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke